מסע הנשמות
screen 2.jpg
מה קורה לנו כשאנו נמצאים בממד הרוחני, בין הגלגולים?

בכדי לקבל תמונה ברורה לגבי מהות נשמתו של המטופל, ובמטרה לחבר אותו אליה, אנו יוצאים יחד באמצעות דמיון מודרך ל"מסע הנשמות", השלב שבין גלגול לגלגול, ובעיקר לפני חייו הנוכחיים.

במקום זה, שמתוך פחד ובורות אנו נוהגים לכנות "מוות", נזכר המטופל במהותו האמיתית ומצליח לענות על השאלות הבאות:* מיהי קבוצת הנשמות המלוות אותו מגלגול לגלגול? 


* מי מבין האנשים החשובים בחייו מלווה אותו פעם אחר פעם ואילו תפקידים הם "משחקים" אחד בחייו של השני?


* מה ארע לו בפעם האחרונה שעזב את גופו?


* מה חווה כש"מת"?


* מה הוא נוהג לעשות בין הגלגולים?


* מיהו המדריך הרוחני שלו שמלווה אותו כבר הרבה גלגולים ומלווה אותו גם בחייו האלו?


* אילו שיעורים כבר עבר בגלגולים קודמים ומה עדיין עליו לעבור?


* מהו הייעוד שלו בחייו האלה?


מסע הנשמות" הוא השלב המסיים את הטיפולים, הוא מעצים במידה בלתי רגילה ומכוון אל מציאת הייעוד האישי.


שלא כמו בשחזור גלגולים, את "מסע הנשמות" ניתן לעשות פעם אחת, באותה רמת יעילות.