כאבים כרוניים
כאשר כאבים חוזרים ונשנים מופיעים, ללא שנמצאה לכך שום סיבה רפואית, עלינו לבדוק את המקור לכך בגלגול קודם.

רבים מהכאבים שאין להם הסבר מקורם בחיים קודמים, בהם נפצענו או מתנו בנסיבות טראומתיות. באמצעות כאב זה, מורה לנו הגוף שהטראומה עדיין קיימת.

מדוע הכאב ממשיך להתקיים דרך הגלגולים?

באם הנשמה לא ביצעה ריפוי בעצמה לפני כניסתה לחיים הנוכחיים, היא תרצה לבצע ריפוי זה כעת. הכאב הפיסי נועד להורות לנו שהנשמה נותרה מצולקת מחיים קודמים, ושהיא רוצה לרפא את עצמה מהחיים המכאיבים שעברה.

לשם כך עלינו לעזור לה, להחזיר אותה לאותו גלגול מכאיב ולבדוק מה ארע שם. באמצעות תרפיה בשחזור גלגולים (ראו הרחבה בדף המתאים) אנו מבצעים ריפוי בתוך הגלגול ולעיתים גם תיקון: מה היה אפשר לעשות אחרת שהיה יכול למנוע את הפציעה או המוות הטראומתי?

השיפור הפיסי לאחר הטיפול באמצעות שחזור גלגולים יכול להיות מיידי ויכול לקחת קצת יותר זמן, אולם באם נערך ריפוי ותיקון כמו שצריך, ומקור הבעיה אכן היה בטראומת עבר, הכאב אמור לחלוף (ראו דוגמה בסיפורי שחזור גלגולים).

השלב הבא בטיפול בכאבים כרוניים הוא ריפוי רגשי ברמה התאית (ראו הרחבה בדף המתאים).


*טיפולים אלו אינם מחליפים טיפולים רפואיים ואינם בגדר יעוץ רפואי.